Slovo lékára

 

Poruchy ejakulácie sú relatívne častou príčinou problémov v partnerských vzťahoch. Rozpoznávame nasledujúce tipy porúch:

 

Predčasná ejakulácia

Inhibovaná ejakulácia

Retrográdná ejakulácia

Sexuálná terapia

 

Predčasná ejakulácia

Pri tejto poruche, nazývané tiež predčasný výron semena, dochádza k ejakulácii pred alebo bezprostredne po preniknutí penisa do pošvy. Je to vôbec najčastejší sexuálny problém mužov a predovšetkým adolescentov. Predčasná ejakulácia sa občas objaví u mužov predovšetkým v dôsledku nadmernej stimulácie alebo obáv z pohlavného styku. Pokiaľ však dochádza k predčasnej ejakulácii častejšie, môže mať príčina psychický charakter. K odstráneniu problémov môže pomôcť sexuálna poradňa a tiež nácvik techník odďaľujúcich ejakuláciu - viz sexuálna terapia.

Zpet na začiatok

Inhibovaná ejakulácia

Ide o vzácnejšiu poruchu, pri ktorej dochádza k normálnej či dokonca predĺženej erekcii, avšak ejakulácia je abnormálne spozdená, alebo k nej vôbec nedochádza. Môže mať psychický základ, pri ktorom môže pomôcť sexuálna poradňa, ale môže byť rovnako tak komplikáciou prevádzajúcou iné ochorenia, ako je diabetes melitus (cukrovka) alebo dlhodobé účinky alkoholovej závislosti. Inhibovaná ejakulácia môže vznikať tiež v priebehu liečby určitými antihypertenzívami.

(Antihypertenziva -skupina liekov užívaných v liečbe hypertenzie (vysokého krvného tlaku) k prevencii rozvoja jeho komplikácií, ako je mozgová mŕtvica, infarkt myokardu, srdečný kolaps (znížená výkonnosť srdca ako pumpy) a poškodenia ľadvín . Najčastejšie užívaná antihypertenziva : Kaptopril, Enalpril, Oxprenolol, Propranolol, Trimepranol, Ditiazem, Nifedipin, Verapamil, Chlothalidon, Cyklopentiazid, Hydrochlorthiazid, Hydralazin, Minoxidil, Prazosin, Klonidin, Methyldopa. Varovanie :ak užívate nejaké antihypertenzivum, v žiadnom prípade neprerušujte náhle jeho užívanie, lebo to môže vyvolať nebezpečný vzrast krvného tlaku.)

Zpet na začiatok

Retrográdná ejakulácia

Pri tejto poruche sa v priebehu ejakulácie dostatočne neuzatvára chlopeň na bázi močového mechúra, čo umožňuje, aby tam bol vtlačovaný ejakulát. K retrográdnej ejakulácii môže dochádzať v dôsledku neurologického ochorenia, po chirurgickom výkone na hrdle močového mechúra, po prostatektómii (chirurgickom odstránení prostaty) alebo po rozsiahlych chirurgických výkonoch v panvovej oblasti. Pre túto poruchu neexistuje dosiaľ žiadna liečba - určitým riešením môže byť vykonanie pohlavného styku pri plnom močovom mechúre.

Zpet na začiatok

Sexuálná terapia

Sexuálne problémy sú základom v psychickej oblasti alebo v nesprávnom chovaní sexuálneho partnera. Dajú sa obvykle odstrániť pomocou sexuálnej terapie alebo manželského poradenstva.. Problémy spočívajúce v somatickej (telesnej) sfére alebo v pôsobení určitých chemických látok obvykle ustupujú po tom, čo sa podarí odstrániť ich príčinu. Odhaduje sa, že najmenej 50% dvojíc sa v určitom štádiu svojho vzťahu stretne s akými si sexuálnymi problémami, a predovšetkým ide o problémy s príčinami psychického charakteru. Sexuálna terapia môže pomôcť zmeniť základný prístup oboch či jedného z partnerov k sexu, zlepšiť porozumenie vlastným sexuálnym potrebám i potrebám partnera a naučiť sa technikám, ktoré môžu problémy riešiť.

Najčasnejším problémom u mužov je predčasný výron semena. K liečbe alebo i k prevencii slúži buď stlačenie penisu tesne pod žaluďom, alebo prerušenie súlože, v oboch prípadoch tesne pred ejakuláciou. Bezprostredne pred ejakuláciou stlačí jeden z partnerov palcom a dvoma ďalšími prsty penis tesne pod žaluďom. (viz obr.)

 

Tieto techniky je treba opakovať tak dlho, kým muž nedosiahne uspokojivej kontroly nad ejakuláciou.

Zpět na začátek

Úvodní stránka