Často kladené otázky

       Obsah :                                                Úvodní stránka

1.      Aký má STUD vpliv na schopnosť erekcie?

2.      Nemôže STUD svojim anestetickým účinkom na mužský úd znecitlivieť dotykom tiež partnerku?

3.      Kde je možné prípravok STUD 100 zohnať?

4.      Má STUD nejakú záručnú lehotu, behem ktorej je ho nutné skonzumovať?

5.      Je možné používať STUD v kombinácii s liekami?

6.      Aké množstvo STUDu je treba aplikovať?

7.      Mám partnerke povedať, že hodlám použiť STUD?

8.      Aké je najvyššie prípustné množstvo STUDu pri aplikácii?

9.      Má STUD nejaké vedľajšie účinky?

10.  Občas tento prípravok ponúkajú obchody s erotickými pomockami, ov?6cšem v odli?6cšnom balení. Jedná sa o stejný výrobok?

11.  Môže sa STUD posielat dobierkou aj do iných europských zemí?

12.  Môže pri použití spreja STUD 100 partnerka normálne praktikovať orálny sex?

    

 1.      Aký má STUD účinok na schopnosť erekcie?

  Účinok prípravku nijako nesúvisí so schopnosťou erekcie. STUD sa obvykle aplikuje pred erekciou, pričom eventuálne následné stoporenie sa nijako nezmenší ani nezväčší v dôsledku jeho účinkov. Aplikácia na stoporený úd je tiež možná, ale k dodržaniu predstihu 5-15 min pred stykom sa môže javiť ako nepraktická.

  zpet na obsah

  2.  Nemôže STUD svojím anestetickým účinkom na mužský úd znecitlivieť dotykom tiež partnerku?

Pri správnom dávkovaní a časovom predstihu pred vlastným stykom nemôže. Aplikované množstvo účinnej látky na povrchu žaluďa je tak malé a anestetická reakcia s mäkkými tkáňami penisu tak rýchla, že účinok tejto látky na partnerku je vylúčený.

  zpet na obsah

3.      Kde je možné prípravok STUD zohnať?

Dosiaľ sa tento preparát objavoval na jedinom maloobchodnom pulte, a to v obchodoch s erotickými pomôckami ("sex-shopoch") či službami, kde je však väčšinou iba ako prostriedok k "zvýšeniu výkonnosti" mužov. U mužov, ktorí netrpia problémom predčasného výronu môže byť tento účinok vyhľadávaný, ale naším hlavným cieľom je predovšetkým sexuologický aspekt , a nie erotický. Pokiaľ špecifickým vlastnostiam tohoto produktu najlepšie vyhovuje diskrétna forma zásielkového predaja, predstavuje táto doposiaľ prevažujúci spôsob predaja. S potenciálnymi maloobchodníkmi na Slovensku jednáme tiež a distribúciu predpokladáme realizovať predovšetkým prostredníctvom siete lekární, ktoré v hlavných spádových miestach oslovujú našich zákazníkov. O nových distribučných miestach priameho predaja budeme vždy na našich stránkach informovať.

zpet na obsah

4. Má STUD nejakú záruční lehotu, behom ktoré je jej nutné skonzumovať?

STUD nie je ani potravina, ani liek. Chemická stabilita účinnej látky Lidokain je zrovnateľná so stabilitou napr. alkoholu. Z praxe poznáme prípady úplne nezmenené funkcie prípravku i po 15 rokoch.

zpet na obsah

5.      Je možné používať STUD v kombinácii s liekmi?

Obecne ide, avšak každý konkrétny prípad, hlavne u liekov súvisiacich s pečeňovými alebo ľadvinovými poruchami je treba konzultovať s lekárom. Za lieky v tomto zmyslu nie je treba považovať obvyklé prípravky užívané pri nachladnutí, bolestiach hlavy alebo ako vitamínové doplnky stravy. Užívanie akýchkoľvek liekov partnerkou nie je na závadu, pokiaľ nie je na závadu samotný intímny styk.

 zpet na obsah

6.      Aké množstvo STUDu je treba aplikovať?

Konkrétne množstvo bude vždy individuálne a bude závisieť na individuálnych okolnostiach. Potrebné množstvo môže u toho istého jedinca časom klesať. Účinky je treba vyskúšať a začať s minimálnou dávkou 3 krátkych stiskov spreja a podľa potreby pridávať až do 8 dávok. Priemerná potreba predstavuje 4-5 dávok spreja.

zpet na obsah

7.  Mám partnerke oznámiť, že chcem použiť STUD?

Diskrétne aplikovaný STUD partnerka nemôže nijako rozpoznať. Je to vecou vzťahu medzi mužom a ženou, do akej mieri je problém na strane muža žene známy a do akej mieri je partnerka ochotná pri jeho kompenzácii spolupracovať. Sú prípady, keď partnerka dokonca preberá iniciatívu a aplikáciu STUDu sama navrhuje.

zpet na obsah

8.  Aké je najvyššie prípustné množstvo STUDu pri aplikácii?

Najvyššie prípustné množstvo STUDu je 24 dávok za 24 hodín, čo dávkou sa rozumie jedno krátke stisnutie spreja.

zpet na obsah

9.   Má STUD nejaké vedľajšie účinky?

Od začiatku používania STUDu v r. 1970 neboli doposiaľ pozorované žiadne vedľajšie účinky.

zpet na obsah

10.  Občas tento prípravok ponúkajú obchody s erotickými pomôckami, avšak v odlišnom balení. Ide o rovnaký výrobok?

 Tieto "sex-shopy" môžu ponúkať výrobok s týmto označením, ale podľa skúseností ide často o napodobeniny s lacnými a mnohokrát nebezpečnými náhradami, ktoré môžu spôsobovať i závažné poškodenie zdravia. Pokiaľ výrobok pochádza od nás, zaručujeme jeho originálny pôvod a zdravotnú bezpečnosť, ktorá bola svojho času overená a schválená Hlavným hygienikom ČR.

zpet na obsah

11.  Môže sa STUD posielať dobierkou aj do iných európskych zemí?

Áno, je to tak, ako po celej Európe, a to medzinárodnou dobierkovou službou České pošty. Dobierková cena bude uvedená v českých korunách a príjemca zaplatí v kurzu, ktorý určí jeho dodacia pošta v deň doručenia.

zpet na obsah

 

12.  Môže pri používaní spreja STUD 100 partnerka normálne praktikovať orálny sex?

STUD 100 je lokálne anestetikum, to znamená, že prechodne znecitliví príslušné bunečné tkáne. Pri klasickej aplikácii je doporučovaný časový odstup medzi aplikáciou a zavedením údu 5 až 15 min - podľa množstva jednorázovej dávky - t.j. 5 min pre 3 stisky spreja a 15 min pre 8 stiskov spreja - jednak z toho dôvodu, že účinná látka Lidokain potrebuje určitou dobu, aby sa jej účinky prejavili, a jednak k tomu, aby sa všetko aplikované množstvo dokonale vstrebalo do tkaní penisu. Pri okamžitom zahájení aktu (t.j. akéhokoľvek tipu) hrozí nebezpečie, že účinná látka jednak nebude hneď pôsobiť, a jednak nebezpečie kontaktného prenosu na partnerku, a tým i jej znecitlivenie, pričom by sa aplikácia prostriedku pri vaginálnom styku iba minula účinkom, škodu na zdraví by však nespôsobila. Rozdiel medzi citlivosťou vaginálnej a ústnej sliznice v praxi orálneho sexu doporučuje predlžiť časový odstup od aplikácie anestetika do zahájenia kontaktu s partnerkou najmenej o 50 % alebo pred kontaktom (po štandardnom odstupe 5-15 min.) penis krátko omyť teplou vodou. Citlivosť ústnej sliznice sa prejavuje v inej oblasti než sliznica vaginálnej a jej prípadné stopové znecitlivenie v chuťovej oblasti (pri nezmenenom odstupe či bez omytia) by si pravdepodobne žena behom orálneho aktu vôbec neuvedomila.

zpet na obsah