Slovo lékaře

 

Poruchy ejakulace jsou relativně častou příčinou problémů v partnerských vztazích. Rozeznáváme následující typy poruch :

 

Předčasná ejakulace

Inhibovaná ejakulace

Retrográdní ejakulace

Sexuální terapie

 

Předčasná ejakulace

Při této poruše, nazývané rovněž předčasný výron semene, dochází k ejakulaci před nebo  bezprostředně po proniknutí pyje do pochvy. Je to vůbec nejčastější  sexuální problém mužů a především adolescentů. Předčasná ejakulace se občas objeví i u většiny mužů, především v důsledku nadměrné stimulace nebo obav z pohlavního styku. Pokud však dochází k předčasné ejakulaci častěji, může mít příčina psychický charakter. K odstranění problému může napomoci sexuální poradna a také nácvik technik oddalujících ejakulaci - viz sexuální terapie . 

Zpět na začátek

Inhibovaná ejakulace

Jde o vzácnější poruchu, při níž dochází k normální či dokonce prodloužené erekci, avšak ejakulace je abnormálně zpožděna nebo k ní vůbec nedochází. Může mít psychický základ, při němž může pomoci sexuální poradna, ale může být stejně tak komplikací provázející jiné onemocnění, jako je diabetes melitus (cukrovka) nebo dlouhodobé účinky alkoholové závislosti. Inhibovaná ejakulace může vznikat rovněž během léčby určitými atihypertenzivy. 

(Antihypertenziva -skupina léků užívaných v léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) k prevenci rozvoje jejích komplikací, jako je mozková mrtvice, infarkt myokardu, srdeční selhání (snížená výkonnost srdce jako pumpy) a poškození ledvin . Nejčastěji užívaná antihypertenziva : Kaptopril, Enalpril, Oxprenolol, Propranolol, Trimepranol, Ditiazem, Nifedipin, Verapamil, Chlothalidon, Cyklopentiazid, Hydrochlorthiazid, Hydralazin, Minoxidil, Prazosin, Klonidin, Methyldopa. Varování : užíváte-li nějaké antihypertenzivum, v žádném případě nepřerušujte náhle jeho užívání, neboť to může vyvolat nebezpečný vzrůst krevního tlaku.)

Zpět na začátek

Retrográdní ejakulace

Při této poruše se v průběhu ejakulace dostatečně neuzavírá chlopeň na bázi močového měchýře, což umožňuje, aby tam byl vtlačován ejakulát. K retrográdní ejakulaci může docházet v důsledku neurologického onemocnění, po chirurgickém výkonu na hrdle močového měchýře, po prostatektomii (chirurgickém odstranění prostaty) nebo po rozsáhlých chirurgických výkonech v pánevní oblasti. Pro tuto poruchu neexistuje dosud žádná léčba - určitým řešením může být provádění pohlavního styku při plném močovém měchýři.

Zpět na začátek

Sexuální terapie

Sexuální problémy se základem v psychické oblasti nebo v nesprávném chování sexuálního partnera lze obvykle odstranit pomocí sexuální terapie nebo manželského poradenství. Problémy spočívající v somatické (tělesné) sféře nebo v působení určitých chemických látek obvykle ustupují poté, co se podaří odstranit jejich příčinu. Odhaduje se, že nejméně padesát procent dvojic se v určitém stadiu svého vztahu potká s nějakými sexuálními problémy, a že většinou jde o problémy s příčinami psychického charakteru. Sexuální terapie může pomoci změnit základní přístup obou či jednoho z partnerů k sexu, zlepšit porozumění vlastním sexuálním potřebám i potřebám partnera a naučit se technikám, které mohou problémy řešit.

Nejčastějším sexuálním problémem u mužů je předčasný výron semene. K léčbě nebo i k prevenci slouží buď stlačení penisu těsně pod žaludem, nebo přerušení soulože, v obou případech těsně před ejakulací. Bezprostředně před ejakulací stiskne jeden z partnerů palcem a dvěma dalšími prsty penis těsně pod žaludem. (viz obr.)

 

Tyto techniky je třeba opakovat tak dlouho, než muž dosáhne uspokojivé kontroly nad ejakulací.

Zpět na začátek

Úvodní stránka