Často kladené otázky

        Obsah :                                                Úvodní stránka

1.      Jaký má STUD vliv na schopnost erekce ?

2.      Nemůže STUD svým anestetickým účinkem na mužský úd znecitlivět dotykem také partnerku ?

3.      Kde je možné přípravek STUD 100 sehnat ?

4.      Má STUD nějakou záruční lhůtu, během které je jej nutno zkonzumovat ?

5.      Je možné používat STUD v kombinaci s léky ?

6.      Jaké množství STUDu je třeba aplikovat ?

7.      Mám partnerce sdělit, že hodlám použít STUDu ?

8.      Jaké je nejvyšší přípustné množství STUDu při aplikaci ?

9.      Má STUD nějaké vedlejší účinky ?

10.  Občas tento přípravek nabízejí obchody s erotickými pomůckami, avšak poněkud v odlišném balení. Jde o tentýž výrobek ?

11.  Může při použití spreje STUD 100 partnerka normálně praktikovat orální sex?

    

 1.      Jaký má STUD vliv na schopnost erekce ?

  Účinek přípravku nikterak nesouvisí se schopností erekce. STUD se obvykle aplikuje před erekcí, přičemž eventuální následné ztopoření se nijak nezmenší ani nezvětší v důsledku jeho účinků. Aplikace na ztopořený úd je také možná, nicméně k dodržení  předstihu 5-15 min před stykem se může jevit jako nepraktická.

  zpět na obsah

  2.  Nemůže STUD svým anestetickým účinkem na mužský úd znecitlivět dotykem také partnerku ?

Při správném dávkování a časovém předstihu před vlastním stykem nemůže. Aplikované množství účinné látky na povrchu žaludu je tak malé a její anestetická reakce s měkkými tkáněmi penisu tak rychlá, že účinek této látky na partnerku je vyloučen.

  zpět na obsah

3.      Kde je možné přípravek STUD sehnat ?

Doposud se tento preparát objevoval na jediném maloobchodním pultě, a to v  obchodech s erotickými pomůckami ("sex-shopech") či službami, kde je však nabízen většinou pouze jako prostředek ke "zvýšení výkonnosti" mužů. U mužů, kteří netrpí problémem předčasného výronu může být tento účinek vyhledáván, ale naším hlavním cílem je  především sexuologický aspekt , a nikoliv erotický.  Poněvadž specifickým vlastnostem tohoto produktu  nejlépe vyhovuje diskrétní forma zásilkového prodeje, představuje tato doposud převažující způsob prodeje. Nicméně s potenciálními maloobchodníky v ČR jednáme také a distribuci předpokládáme realizovat především prostřednictvím sítě lékáren, které v hlavních spádových místech našich zákazníků oslovujeme. O nových distribučních místech přímého prodeje budeme vždy na našich stránkách informovat.

zpět na obsah

4. Má STUD nějakou záruční lhůtu, během které je jej nutno zkonzumovat ?

STUD není ani potravina, ani lék. Chemická stabilita účinné látky Lidokain je srovnatelná se stabilitou např. alkoholu. Z praxe známe případy zcela nezměněné funkce přípravku i po patnácti letech.

zpět na obsah

5.      Je možné používat STUD v kombinaci s léky ?

Obecně lze, avšak každý konkrétní případ, zejména u léků souvisejících s jaterními nebo ledvinovými poruchami je třeba konzultovat s lékařem. Za léky v tomto smyslu není třeba považovat obvyklé přípravky užívané při nachlazení, bolestech hlavy nebo jako vitaminové doplňky stravy. Užívání jakýchkoliv léků partnerkou není na závadu, není-li na závadu samotný intimní styk.

 zpět na obsah

6.      Jaké množství STUDu je třeba aplikovat ?

Konkrétní množství bude vždy individuální a bude záviset na individuálních okolnostech. Potřebné množství může u téhož jedince časem klesat. Účinky je třeba vyzkoušet a začít s minimální dávkou 3 krátkých stisků spreje a podle potřeby přidávat až do 8 dávek. Průměrná potřeba představuje 4-5 dávek spreje.

zpět na obsah

7.  Mám partnerce sdělit, že hodlám použít STUDu ?

Diskrétně aplikovaný STUD  sám o sobě partnerka nemůže nijak rozpoznat. Je věcí vztahu mezi mužem a ženou, do jaké míry je problém na straně muže ženě znám a do jaké míry je partnerka ochotna při jeho kompenzaci spolupracovat. Jsou případy, kdy partnerka dokonce přejímá iniciativu a aplikaci STUDu sama navrhuje.

zpět na obsah

8.  Jaké je nejvyšší přípustné množství STUDu při aplikaci ?

Nejvyšší přípustné množství STUDu je 24 dávek za 24 hodin, přičemž dávkou se rozumí jedno krátké stisknutí spreje.

zpět na obsah

9.   Má STUD nějaké vedlejší účinky ?

Od počátků používání STUDu v r. 1970 nebyly dosud pozorovány žádné vedlejší účinky.

zpět na obsah

10.  Občas tento přípravek nabízejí obchody s erotickými pomůckami, avšak poněkud v odlišném balení. Jde o tentýž výrobek ?

 Tyto "sex-shopy" mohou nabízet výrobek s tímto označením, ale podle zkušeností jde často o padělky s lacinými a mnohdy nebezpečnými náhražkami, které mohou způsobovat i závažná poškození zdraví. Pokud výrobek pochází od nás, zaručujeme jeho originální původ a zdravotní bezpečnost, která byla svého času ověřena a schválena Hlavním hygienikem ČR.

zpět na obsah

11.  Může při použití spreje STUD 100 partnerka normálně praktikovat orální sex?

STUD 100 je lokální anestetikum, to znamená, že přechodně znecitliví příslušné buněčné tkáně. Při klasické aplikaci je doporučován časový odstup mezi aplikací a zavedením údu 5 až 15 min - podle množství jednorázové dávky - t.j. 5 min pro 3 stisky spreje a 15 min pro 8 stisků spreje - jednak z toho důvodu, že účinná látka Lidokain potřebuje jistou dobu, aby se její účinky projevily, a jednak k tomu, aby se veškeré aplikované množství dokonale vstřebalo do tkání penisu. Při okamžitém zahájení aktu (t.j. jakéhokoliv typu) hrozí nebezpečí, že účinná látka jednak nebude hned působit, a jednak nebezpečí kontaktního přenosu na partnerku, a tím i její znecitlivění, čímž by se aplikace prostředku při vaginálním styku pouze minula účinkem, škodu na zdraví by však nezpůsobila. Rozdíl mezi citlivostí vaginální a ústní sliznice v praxi orálního sexu doporučuje prodloužit časový odstup od aplikace anestetika do zahájení kontaktu s partnerkou nejméně o 50 % anebo před kontaktem (po standardním odstupu 5-15 min.) penis krátce omýt teplou vodou. Citlivost ústní sliznice se projevuje v jiné oblasti nežli sliznice vaginální a její případné stopové znecitlivění v chuťové oblasti (při nezměněném odstupu či bez omytí) by si pravděpodobně žena během orálního aktu vůbec neuvědomila.

zpět na obsah