Obchodní podmínky Sdružení KIMEX (dále jen odesílatel) pro ČR:


Zpět do objednávky
  1. Zboží je dodáváno doporučenou dobírkovou zásilkou České pošty na základě došlé objednávky, kterou učiní zákazník buď v objednávkovém formuláři na těchto www stránkách, nebo přímo na e-mailovou adresu stud100@seznam.cz , popřípadě telefonicky na č. 603 511 121.

  2. Zboží je rovněž možno odeslat pouze obyčejnou doporučenou poštou, jestliže je hodnota zboží uhrazena předem na účet odesílatele č. 1985403/3500 s VS, který sdělí odesilatel.

  3. Odesilatel nepřijme objednávku znějící na právnickou osobu, ledaže bude v adrese uvedena také fyzická osoba, do jejíž rukou je zásilka určena.

  4. Objednavatel odpovídá za správnost a úplnost udané adresy a za převzetí zásilky pod sankcí dle odst. 9). Zásilky je možno adresovat buď na fyzickou adresu příjemce, podnájemník vždy uvede u svého jména v adrese „u “ a jméno pronajimatele, anebo jako „jméno“, „Poste restante“ a „PSČ dodací pošty“. V případě Poste restante pošta vydá zásilku tomu, kdo prokáže, že se jmenuje jako příjemce v adrese, jinou identifikaci pošta nezkoumá.

  5. Zboží se expeduje obvykle následující pracovní den, nejpozději však do dvou následujících pracovních dnů. Objednávku je možné bez jakýchkoliv sankcí stornovat, pokud nebyla ještě expedována.

  6. Jestliže je objednávka expedována, je adresátovi tato skutečnost spolu s podacím číslem zásilky avizována na kontakt, který v objednávce uvede. Neuvede-li kontakt pro avizo žádný, souhlasí s převzetím rizika nedoručení a s následky dle odst. 9).

  7. V případě, že adresát není poštovním doručovatelem zastižen, pošta je povinna zanechat v jeho schránce písemné „Oznámení o příchodu zásilky“ a popřípadě s odstupem několika dní 1 urgenci. Není-li zásilka adresátem do 14 dní od data Oznámení vyzvednuta, zásilka se vrací odesilateli. Pokud je zásilka adresována jako Poste restante, pošta příchod zásilky adresátovi neoznamuje, zásilku ukládá do úschovy po dobu 30 dnů a není-li do té doby vyzvednuta, vrací ji odesilateli.

  8. Jestliže adresát zásilky neobdrží zboží do 3 pracovních dní od data expedice, je jeho povinností se v systému České pošty na http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php přesvědčit, kde se jeho odeslaná zásilka nachází a i v případě, že jeho dodací pošta příchod zásilky v jeho eventuální nepřítomnosti písemně neoznámila, tuto zásilku si na poště vyžádat. Pokud pošta trvá na tom, že taková zásilka nedošla, je adresát povinen si v tomto smyslu vyžádat od pošty písemné potvrzení, které si ponechá k eventuální dispozici odesilatele pro případ, že pošta zásilku nedohledá, nevydá, a přesto ji vrátí odesilateli jako „nevyzvednutou“ .

  9. Vrácené zásilky představují pro odesilatele čistou ztrátu zbytečně vyplaceného poštovného a tuto skutečnost odesilatel eviduje od 1.3. 2014 jako závazek původního příjemce vrácené zásilky. Jestliže odesilatel obdrží objednávku od objednatele, u něhož eviduje tento druh závazku, takovou objednávku potvrdí pouze s aktuální cenou zvýšenou o evidovaný závazek a expeduje jen na základě souhlasu příjemce s uhrazením evidovaného závazku. Pokud bude vrácena i tato, po druhé expedovaná zásilka, závazek příjemce se zvýší i o toto poštovné a eventuální další objednávka bude potvrzena jen proti platu předem.

Zpět do objednávky